Oprogramowanie

Działanie systemu Trackgent oparte jest na oprogramowaniu Flexgent, które pozwala na zarządzanie wdrożeniem oraz elementami systemu. Sama aplikacja Trackgent odpowiada za wizualizację położenia identyfikatorów w obrębie monitorowanego obszaru, umożliwia dostęp do danych historycznych oraz odczyt danych z czujników IoT.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie systemu Trackgent umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym statusu wszystkich elementów systemu (identyfikatorów, kotwic, bram, stref), w postaci czytelnej mapy wizualnej. Widok mapy daje użytkownikowi możliwość obserwacji zarówno zachowania, jak i lokalizacji poszczególnych komponentów. Aplikacja Trackgent pozwala na dowolne definiowanie stref w obrębie cyfrowej mapy monitorowanego obiektu. Na podstawie aktualnej pozycji danego identyfikatora można natychmiast podjąć działania mające na celu usprawnienie przepływu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Mechanizm reguł

Jedną z kluczowych funkcjonalności oprogramowania Trackgent jest mechanizm reguł, który umożliwia ustawienie niezbędnych reguł dla konkretnych zachowań. Analizuje on dane dotyczące monitorowanych obszarów (czy to pozycja, zdarzenie czy odczyt z urządzenia IoT) i wykonuje określone akcje nadane przez użytkownika. Podstawą tej fukncjonalności jest zależność za wzór zasady IF/THEN, ale rozszerzonej na wszystkie urządzenia obecne lub dostępne do integracji w systemie Trackgent.

Zarządzanie sprzętem

Oprogramowanie Trackgent pozwala na zarządzanie wszystkimi zdefiniowanymi komponentami systemu. Możliwe jest dodawanie i usuwanie sprzętu, dostosowywanie identyfikatorów, definiowanie lub edycja niezbędnych szablonów urządzeń, a także sprawdzanie i zarządzanie statusem wszystkich komponentów systemu. Ponadto możliwe jest definiowanie i zarządzanie strefami, które wymagają monitorowania i są objęte założeniami mechanizmu reguł.

Odczyt danych historycznych

Oprogramowanie system Trackgent zapewnia dostęp do danych historycznych z działającego systemu. Aplikacja daje możliwość generowania map cieplnych, które stanowią wizualizację przepływu ruchu np. odwzorowują czas przebywania wybranego identyfikatora w monitorowanym obszarze. Ponadto oprogramowanie pozwala na tworzenie diagramów spaghetti wyświetlających mapę ścieżki ruchu wybranego urządzenia lub osoby, wraz ze wskaźnikami początku i końca trasy. Dodatkowo możliwe jest tworzenie raportów dla wyznaczonych stref w celu monitorowania przepływu, czasu przebywania i liczby identyfikatorów w określonych strefach. Dane mogą być filtrowane poprzez wybór urządzeń, czasu i daty, z której mają być generowane.

Dodatkowe funkcjonalności

 Dowiedz się więcej o dodatkowych funkcjach oprogramowania Trackgent.

Interfejs aplikacji został zoptymalizowany pod kątem działania w różnych przeglądarkach.

Pakiet aplikacji serwerowych może zostać wdrożony zarówno w chmurze Softgent jak i na dedykowanej infrastrukturze klienta.

Funkcje serwera są realizowane poprzez pakiet aplikacji działających w chmurze.

Usługi oprogramowania w chmurze zapewniają API, które w bezpieczny sposób zapewni dostęp do wszystkich konfiguracji i danych, a także do bieżących zmian pozycji za pośrednictwem MQTT.

Potrzebujesz więcej szczegółów na temat oprogramowania Trackgent?

Skontaktuj się z naszym ekspertem i daj nam znać, czego potrzebujesz.