Jak wykorzystać Trackgent
w różnych branżach?

Różne branże stoją przed różnymi wyzwaniami w zakresie poprawy efektywności przepływu pracy. Rozwiązanie RTLS może być pomocne w wielu scenariuszach umożliwiających zarządzanie przepływem pracy w oparciu o monitorowanie pozycji pracowników i urządzeń w różnych obiektach przemysłowych.
Zarządzaj pracownikami
 • Lokalizuj swoich pracowników w czasie rzeczywistym w obrębie obiektu.
 • Analizuj liczbę pracowników w określonym obszarze.
 • Wyznaczaj strefy w zależności od potrzeb i definiuj reguły zdarzeń na podstawie obecności danego użytkownika w wyznaczonej strefie.
 • Zwiększaj produktywność poprzez ograniczenie niepotrzebnego przemieszczania się pracowników.
 • Wyeliminuj ryzyko przestojów poprzez przyspieszenie lokalizacji członków obsługi technicznej działającej na terenie obiektu.

Optymalizuj ruch
 • Wyznaczaj strefy do monitorowania lokalizacji urządzeń mobilnych w odniesieniu do pozycji pieszych, aby stworzyć system ostrzegania i zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy.
 • Optymalizuj ścieżki ruchu urządzeń lub pracowników na podstawie historycznych danych o lokalizacji.
 • Wspieraj procesy logistyczne oraz magazynowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Zarządzaj zasobami
 • Optymalizuj procesy przepływu pracy oraz efektywności pracy personelu w czasie dzięki lokalizacji w czasie rzeczywistym niezbędnych narzędzi i urządzeń.
 • Umożliwiaj dostęp do wskazanych urządzeń na podstawie weryfikacji operatora.
 • Wspieraj procesy inwentaryzacyjne.

Monitoruj środowisko
 • Monitoruj dane środowiskowe obiektu, takie jak jakość powietrza, ciśnienie atmosferyczne, temperatura, wilgotność, jasność oświetlenia czy poziom hałasu (funkcjonalność kotwicy IoT).
 • Zapobiegaj przestojom poprzez zarządzanie zdarzeniami związanymi z przekroczeniem limitów monitorowanych czynników.
 • Stwórz wielofunkcyjny system monitorowania dzięki integracji systemu Trackgent z już działającymi urządzeniami sensorycznymi na terenie obiektu.

Zwiększ bezpieczeństwo
 • Zarządzaj procesem ewakuacji z zagrożonych obiektów dzięki weryfikacji ostatniej znanej pozycji pracownika oraz liczeniu identyfikatorów.
 • Bądź poinformowany o wejściu w obszary nieuprawnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Manage employees
Add Your Tooltip Text Here
Optimize movement
Add Your Tooltip Text Here
Manage resources
Add Your Tooltip Text Here
Monitor environment
Add Your Tooltip Text Here
Increase safety
Add Your Tooltip Text Here

Przemyślane rozwiązanie
dla różnych branż

Poznaj korzyści płynące z zastosowania systemu Trackgent

Instalacja i konserwacja bez ingerencji w infrastrukturę obiektu.

Brak ingerencji w prawidłową pracę innych urządzeń przemysłowych na terenie obiektu.

Alarmowanie w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie danych historycznych (generowane mapy cieplne).

Możliwość wyposażenia systemu w identyfikatory RFID lub NFC, pozwalające na integrację z systemami dostępu lub rejestracji czasu pracy.

Możliwość personalizacji identyfikatorów w zależności od potrzeb miejsca pracy, np. w kasku, odzieży ochronnej, bucie.

Pozycjonowanie z dokładnością do 20 cm.

Dowiedz się więcej o naszych wdrożeniach w obiektach przemysłowych

Sprawdź, w jakich branżach Trackgent okazał się skuteczny i pomógł zoptymalizować przepływy pracy

Would you like to check how the solution works live?

 Let’s set up a demo session directly at your facility.