Protektor

Dowiedz się, jak Trackgent wsparł cel optymalizacji produkcji w dużym zakładzie produkcyjnym.

O nas

Protektor to wiodący polski producent obuwia specjalistycznego z Lublina z ponad 70-letnim doświadczeniem. Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji obuwia ochronnego dedykowanego dla służb mundurowych, personelu medycznego i innych zawodów wysokiego ryzyka.

Wyzwanie

#1

Ryzyko uruchomienia potencjalnie niebezpiecznej maszyny przez nieuprawnionego pracownika.

#2

Silna potrzeba optymalizacji ręcznych procesów szycia butów.

fot.: Protektor

Rozwiązanie

1.

Urządzenia systemu Trackgent zostały zainstalowane nad wskazanymi maszynami, zarówno prasami jak i stanowiskami szycia.

2.

Prasa została wyposażona w przełącznik sterowany przez Wi-Fi.

3.

Stanowisko prasy zostało otoczone strefą, dzięki czemu tylko przydzielony pracownik po wejściu do wyznaczonej strefy mógł uruchomić maszynę.

4.

Stanowiska szycia również zostały ogrodzone, umożliwiając pomiar czasu przebywania pracowników w danej strefie podczas zmiany.

5.

Ponadto dodano mierniki mocy do monitorowanych maszyn szwalniczych.

Rezultat

Tylko jeśli w wyznaczonej strefie znajdował się autoryzowany identyfikator, bez obecności innych nieautoryzowanych znaczników, maszyna mogła zostać uruchomiona.

Dostępny był dzienny raport z systemu Trackgent, który pokazywał czas przebywania w każdej z wyznaczonych stref oraz moc każdej maszyny szwalniczej.

Zgromadzone dane, w korelacji z liczbą butów wyprodukowanych na każdej z maszyn, stanowiły zbiór informacji dla lean managerów niezbędny do optymalizacji procesów pracy.

Czy mierzysz się z podobnymi wyzwaniami w Twojej placówce?

Poszukajmy wspólnie rozwiązania.