Dlaczego Trackgent
sprawdza się w służbie zdrowia?

W tak wymagającym środowisku, jakim są placówki medyczne, niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Zastosowanie niezawodnego i precyzyjnego narzędzia do pozycjonowania umożliwia optymalizację przepływu personelu i sprzętu w szpitalach, klinikach i innych placówkach medycznych.
Zlokalizuj
 • Lokalizuj w czasie rzeczywistym sprzęt (lub jego elementy), personel medyczny oraz odwiedzających w obrębie obiektu.
 • Analizuj liczbę pracowników lub odwiedzających na danym obszarze.
 • Dowolnie wyznaczaj strefy oraz definiuj reguły dla zdarzeń na podstawie obecności użytkownika w wyznaczonej strefie.
 • Zapobiegaj nieautoryzowanym zgromadzeniom lub wejściu do stref zastrzeżonych.

Zarządzaj ruchem
 • Obserwuj i optymalizuj ścieżki ruchu urządzeń lub personelu na podstawie analizy historycznych danych o lokalizacji.
 • Monitoruj przepływ oraz intensywności wizyt z uwzględnieniem wydzielonych ścieżek wolnych od zakażeń.
 • Bądź poinformowany o wejściu w obszar niedozwolony.
 • Zarządzaj procesem ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń poprzez monitorowanie oraz liczenie identyfikatorów.

Zwiększaj wydajność pracy
 • Weryfikuj i usprawniaj przepływ personelu medycznego.
 • Monitoruj skuteczność i wydajność personelu sprzątającego dzięki generowanym mapom cieplnym obrazującym uporządkowane obszary.

Zarządzaj zasobami
 • Optymalizuj procesy pracy i wydajność personelu dzięki dostępowi do lokalizacji w czasie rzeczywistym niezbędnego sprzętu.
 • Zapewnij monitoring procesu dezynfekcji oraz optymalizację procesu uzupełniania płynów dzięki dedykowanym dozownikom IoT.

Monitoruj środowisko
 • Monitoruj czynniki środowiskowe obiektu, takie jak jakość i ciśnienie atmosferyczne, temperatura, wilgotność, jasność oświetlenia czy poziom hałasu (funkcjonalność zintegrowana z kotwicą).
 • Zarządzaj zdarzeniami związanymi z przekroczeniem limitów monitorowanych czynników.
 • Integruj rozwiązanie z dowolnym urządzeniem detekcyjnym, np. systemem otwierania drzwi/okien lub wykrywania wycieków wody, w celu stworzenia wielofunkcyjnego systemu monitorowania w obiekcie.

Usprawnij jakość opieki medycznej
 • Zarządzaj przepływem pacjentów w obrębie strefy przyjęć, w tym wykrywaniem prób opuszczenia obiektu bez nadzoru.
 • Zarządzaj częstością czystych podejść personelu do łóżek pacjentów jako miernikiem poziomu jakości usług medycznych.
 • Monitoruj czynności życiowych pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala lub będących w fazie opieki poszpitalnej.

Establish location
Manage movement
Add Your Tooltip Text Here
Increase workflow efficiency
Add Your Tooltip Text Here
Manage resources
Add Your Tooltip Text Here
Monitor environment
Add Your Tooltip Text Here
Improve care quality
Add Your Tooltip Text Here

Elastyczne rozwiązanie
dla wymagającej branży

Poznaj korzyści płynące z zastosowania Trackgent w Twojej placówce.
Lokalizacja sprzętu oraz personelu z dokładnością do 20 cm.
Łatwa instalacja i konserwacja bez poważnych inwestycji w infrastrukturę.
Alarmowanie w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie danych historycznych (generowane mapy cieplne).
Brak oddziaływanie elementów systemu na inne urządzenia medyczne
Możliwość integracji z systemami zarządzania dedykowanymi dla placówek medycznych.
Ergonomiczne, łatwe w dezynfekcji i przyjazne dla użytkownika identyfikatory.

Sprawdź nasze ostatnie wdrożenia

Dowiedz się, jak Trackgent odpowiedział na wyzwania w placówkach służby zdrowia