Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Sprawdź, jak Trackgent odpowiedział na wyzwanie dotyczące procesu dezynfekcji rąk w jednym z największych polskich szpitali akademickich.

O nas

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) to jeden z największych szpitali w Polsce, utworzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny w 1945 roku. Od tego czasu UCK świadczy usługi medyczne, oferując pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie. Współpraca z uczelnią zapewnia szpitalowi dostęp do najnowocześniejszych technologii, światowej wiedzy medycznej oraz badań klinicznych.

Wyzwanie

#1
Uchybienia w stosowaniu procedur dezynfekcji rąk, opartych o zalecane przez WHO 5 momentów higieny rąk.
#2
Potrzeba wdrożania działań profilaktycznych w celu zapewnienia najwyższej jakości usług medycznych.

Rozwiązanie

1.
Wdrożono system Trackgent do automatycznego i bezobsługowego monitorowania skuteczności procesu higienicznej dezynfekcji rąk.
2.
W obrębie sal szpitalnych wyznaczono strefy dezynfekcji, wyposażone w dozowniki płynów oraz umywalki.
3.
Wprowadzono monitoring stref łóżek pacjentów w salach szpitalnych.
4.
Personel medyczny został wyposażony w imienne identyfikatory.
fot.: Sylwia Mierzewska UCK

Rezultat

Działanie systemu umożliwiło śledzenie procesu pracy (stanowisko dezynfekcji – łóżko pacjenta – stanowisko dezynfekcji) wraz z kontrolą ilości pobranego płynu dezynfekcyjnego.
Monitorowanie procesu zapewniło wykrycie kilku nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na liczbę niepożądanych zakażeń szpitalnych np. przechodzenie między pacjentami bez właściwej dezynfekcji rąk, wykonywanie wielu czynności po jednorazowej dezynfekcji rąk.
Wykorzystując zebrane dane UCK ma możliwość usprawnienia procesu poprzez przeprowadzenie serii szkoleń pokazujących negatywny wpływ niezgodności w wykrytych obszarach.
Szacuje się, że usprawnienie procesu w skali roku wygeneruje oszczędności z tytułu kosztów związanych z obsługą zakażeń poszpitalnych w wysokości około 1mln USD rocznie.

Czy mierzysz się z podobnymi wyzwaniami w Twojej placówce?

Poszukajmy wspólnie rozwiązania.